נשיאות

יועץ אקדמי לאיגוד:פרופ' ליאו ליידרמן,
היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים

בנוסף לתפקידו בבנה"פ, מכהן פרופ' ליאו ליידרמן כפרופ' בביה"ס לכלכלה באונ' ת"א.  בעבר מילא פרופ' ליידרמן תפקידים בכירים, וביניהם: חבר ההנהלה הבכירה ומנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל, ראש תחום השווקים המתעוררים בדויטשה בנק וראש החוג לכלכלה באונ' ת"א. עיקר המחקר והפרסומים המדעיים של פרופ' ליידרמן עוסקים בנושאים שקשורים למדיניות בנקים מרכזיים, שוקי ההון והכספים, שערי חליפין ותנועות הון בינ"ל, והשווקים המתעוררים.


חברי נשיאות:אבי אלמוג
מנהל אגף כלכלה ותמחיר, כי"ל דשנים מפעלי ים המלח

אבי אלמוג מכהן כמנהל אגף כלכלה ותמחיר של כיל דשנים ומפעלי ים המלח. התחיל את עבודה  במחלקה הכלכלית של מפעלי ים המלח בשנת  1998. במסגרת תפקידו משמש  גם כחבר דירקטוריון במפעלי תובלה ויו"ר וועדת ההשקעות בחברה.  אבי מחזיק בתואר ראשון ושני בכלכלה מאוני' בן גוריון. אבי לימד כלכלה (וכלכלה תעשייתית) בנוסף לעבודתו במפעלי ים המלח,  במוסדות אקדמאים רבים בנגב (אוני' בן גוריון, מכללת ספיר, מכללת  אחווה ועוד).


 אביב גדי
כלכלן ראשי, מלם תים

אביב הוא כלכלן ראשי במלם תים מאז שנת 2013, ובמסגרת תפקידו מנהל את הבקרה הכלכלית של תחום התשתיות והתקשורת, וה-Outsourcing, אחראי על ניתוחי רווחיות ויעילות בפרויקטים מורכבים, הערכות שווי ועבודות אנליזה עבור הצגתן לשוק ההון ומנהל הבקרה הכלכלית של תהליך השינוי המבני שביצעה הקבוצה, במסגרתה איחדה את פעילות התשתיות תחת חברה אחת. בתפקידו הקודם כיהן כמנהל צוות בכיר בתחום ה-  Corporate Finance בחברת הייעוץ של BDO זיו האפט. לאביב תואר ראשון מהמכללה למנהל בכלכלה וניהול, ותואר שני מאוני' בר אילן במנהל עסקים. 
2איציק שטיירמן
כלכלן ראשי, אדמה (מכתשים אגן)
יו"ר ועדת דו"חות כספיים באיגוד

איציק שטיירמן משמש ככלכלן ראשי באדמה (מכתשים אגן) מ- 2007, בין השנים 2002 – 2006 שימש כאחראי על תחום אשראי לקוחות בחברה.  קודם לכן, בין השנים 1996 – 2002, שימש איציק שטיירמן ככלכלן בכיר בכימיקלים לישראל. לשטיירמן תואר בוגר בכלכלה עם התמחות במנהל  עסקים מאוני' בן גוריון בנגב ותואר מוסמך במנהל עסקים מהאוני' העברית בירושלים.3
איתי יעקב
משנה למנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיה וגמל


אלכס ז'בז'ינסקי

כלכלן ראשי בית השקעות, מיטב

מכהן ככלכלן ראשי של בית השקעות מיטב דש לאחר המיזוג בין שני בתי השקעות מיטב ודש. לפני המיזוג שימש ככלכלן ראשי בבית השקעות דש.  במסגרת התפקיד הנוכחי אחראי על כתיבת סקירות מקצועיות, מתן תחזיות מאקרו כלכליות, מתן מצגות למגוון לקוחות של בית ההשקעות. כמו כן,  משמש כדירקטור בחברת הגמל של בית ההשקעות. לפני כן היה אנליסט מאקרו של חדר העסקאות של בנק לאומי, אחראי על תמיכה במסחר  ובלקוחות. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים מאוני' חיפה.

4


אריאל שורצברג

סגן סמנכ"ל הכספים ומנהל אגף תקציבים ובקרה, אל על

אריאל שורצברג מנהל את אגף תקציבים ובקרה באל על, אחראי על בנייה ובקרת תקציבי החברה, ניתוחי הרווחיות, מערך התמחיר ומרכזי הרווח, בחינות כלכליות חוצות ארגון, תחזיות, ניתוח עיסקי ,בקרה על תכניות התייעלות ופיתוח מודלי בקרה ומדידה. שותף בקבלת ההחלטות המסחריות וגיבוש המדיניות האסטרטגית. מכהן כדירקטור בחברות בנות של הקבוצה. בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה שניהם מאוני' ת"א.5

אריק פלדמן

מנהל כלכלה ותקציב, שופרסל

אריק פלדמן מכהן כמנהל כלכלה ותקציב של חברת שופרסל. במסגרת התפקיד אחראי בין היתר על בניית ובקרת התקציב הארגוני על כל רבדיו, ביצוע בדיקות כלכליות חוצות ארגון, תוכניות עסקיות ומעורבות באסטרטגיה הרב שנתית. לפני כן שימש כ-CFO ג'יניוס (מקבוצת אלביט ותע"א), מנהל כספים בחברת רייסאט ובמספר תפקידי חשבות וניהול כספים בקבוצת פורמולה ובכמה חברות START UP. אריק התמחה כרו"ח ב-KPMG. אריק בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוני' תל-אביב.


6

אתי מיטרני

כלכלנית ראשית, טבע

אתי מטרני מכהנת כמנהלת המחלקה הכלכלית הגלובלית של טבע החל משנת 2012. במסגרת תפקידה אחראית המחלקה הכלכלית בטבע על תכנון וניתוח של התחזיות הכלכליות הרב שנתיות בהלימה לאסטרטגיית הקבוצה, בנייה ואישור התקציב השנתי, אומדנים רבעוניים, ניתוח התוצאות בפועל והכנת חומרים למועצות המנהלים ולשוק ההון. כמו כן, המחלקה אחראית על קביעת שיטות העבודה לבחינת כדאיות פרויקטים, מדידה ניהולית ועסקית, ובניית כלי התכנון והבקרה כולל מערכות BI חוצות ארגון. אתי החלה את עבודתה בטבע בשנת 1995 כאנליסטית בחטיבת המוצרים הייחודים ומילאה תפקידי CFO  ביחידות העסקיות. אתי בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול ומוסמכת במנהל עסקים מאוני' תל אביב.


7


דורון פולק

מנהל אגף הכספים, מפעל הפיס

מנהל אגף הכספים במפעל הפיס, במסגרת תפקידו אחראי בין היתר על ניהול הנה"ח של החברה, הכנת הדוחות הכספיים, תזרים המזומנים, גזברות וניהול ההשקעות. בתפקידו הקודם היה הכלכלן הראשי של מפעל הפיס, לפני כן עבד כרו"ח במשרד KPMG סומך חייקין. רו"ח מוסמך בעל תואר שני במינהל עסקים וניהול פיננסי, ותואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים שניהם מהמכללה למינהל.


8


הראל טסלר

כלכלן ראשי, מלם מערכות

כלכלן בכיר בקבוצת מלם מערכות מאז 2009. במסגרת תפקידו, אחראי בין היתר על בניית תקציבים ותוכנית עבודה רב שנתית בהיקף מחזור מכירות של מאות מיליוני שקלים, תמחור – מוצרים, שרותים ופרויקטים של הקבוצה. קודם לכן כיהן, כאחראי בקרה תקציבית של איגוד הכדורסל בישראל ובמסגרת תפקידו זה היה אחראי על ניתוח דוחות כספיים ובחינת יכולת העמידה בהתחייבות חוזית, פיננסית, מימון וניתוח מקורות המימון. הראל בוגר תואר ראשון בחוג למנהל עסקים במכללת נתניה בהצטיינות יתרה ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל.


9


Haim Israel
Managing director in bank of America Merrill Lynch and the head of emerging TMT (Telecom Media and Technology) research team
יו"ר ועדת כלכלנים ושוק ההון באיגוד

Haim and his team are consistently highly ranked in external surveys and was was ranked in between 1st to 2nd place since 2005 in both Institutional Investor and Thomson Extel. In 2015 Haim was ranked 1st place EMEA Telecom analyst by Institutional investors. Mr. Israel attained his MBA from The Hebrew University, Jerusalem, and also holds a dual major in Finance & Business and overall has more than 15 years of experience in the capital market.


10


ליאור גולדנברג

HP Scitex CFO

כמנהל הכספים של HP סאיטקס, ליאור גולדנברג שותף בהתוויית האסטרטגיה של החברה, הובלת החלטות עסקיות, הגדרת מדיניות השקעות ותרגומם למחויבות פיננסית ל-HP corporate. בתפקידו, מפקח גולדנברג על הביצוע השוטף מול התכנית הפיננסית, וכן על זיהוי סיכונים והזדמנויות – הן בשוק והן בתוך הארגון. במהלך כהונתו, הוביל והיה שותף לטרנספורמציה עסקית של החברה ותהליך הגדרת האסטרטגיה מחדש. כיום סאיטקס ממוקמת היטב בלב אסטרטגיית הצמיחה וההשקעות של חטיבת הדפוס התעשייתי של HP. גולדנברג הצטרף ל-HP בשנת 2012 בתפקיד מוביל התכנון הפיננסי ארוך הטווח של החברה. לפני כן עבד באינטל בתפקידים פיננסיים שונים, בהם הובלת אינטגרציית המערכת הפיננסית בעת תהליכי מיזוג ורכישה של מפעל השבבים 18F בקריית גת.  ליאור גולדנברג בוגר תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוני' בן גוריון.

 
12לילי גלובמן
VP Financial Planning & Analysis, ECI
יו"ר ועדת תמחיר והמחרה באיגוד

גלובמן ממלאת תפקיד כלכלי מרכזי במטה חברת ECI, עומדת בראש היחידה של FP&A. ניסיון רב בתחומים כלכליים פיננסיים ומרכזת את נושא תמחור מכרזים ורווחיות בחברה. בנוסף ממלאת תפקיד שלBusiness partner  לחטיבה העסקיות בחברה, בכפוף לסמנכ"ל הכספים. ללילי גלובמן תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוני' תל אביב ותואר מוסמך MBA בהתמחות במימון מתוכנית הבכירים של המרכז הבין תחומי הרצליה13


לינדה כהן רופא

מנהלת המחלקה הכלכלית, קבוצת שטראוס 

לינדה כהן-רופא מכהנת בשנתיים האחרונות כמנהלת המחלקה הכלכלית של קבוצת שטראוס ולאחרונה גם אחראית על תחום הביטוח בקבוצה. קודם לכן כיהנה כהן-רופא כחמש שנים כחשבת וחשבת דיווח בחברת הקפה של קבוצת שטראוס. במסגרת תפקידה כמנהלת המחלקה הכלכלית של קבוצת שטראוס אחראית לינדה כהן-רופא על הובלת תחומי התקציב ואסטרטגיה פיננסית, הובלת פרויקטים פיננסים, ניתוחים אנליטיים חודשים ורבעוניים, דיווחים מיוחדים להנהלה, תחום טיסות לחו"ל בקבוצה ותחום הביטוח. בין השנים 2004-2008 שימשה לינדה כהן-רופא מנג'רית במחלקת הביקורת בסומך חייקין ישראל (אחראית על תיקים של חברות תעשייתיות, נדל"ן ותקשורת). כהן-רופא היא רואת חשבון מוסמכת בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאונ' העברית ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי, מאונ' תל אביב.
14


משה קמחי

מנהל כספים, זרוע הייצור אינטל ישראל

משה מנהל כיום את מחלקת הכספים בזרוע הייצור של אינטל בישראל. משה גדל והתחנך בלונדון, אנגליה. שם, סיים תואר ראשון במנהל עסקים והוסמך כרואה חשבון ב Association of Chartered Certified Accountants – ACCAׁ. לאחר עלייתו ארצה ב- 1993 הוסמך כ CPA בישראל ושימש במספר תפקידי ניהול במחלקת החשבות של אינטל ישראל. ב- 2006, שימש בתפקיד של חשב באינטל הודו, ועם שובו ארצה, קיבל על עצמו את תפקיד מנהל מחלקת הכספים במפעל אינטל בירושלים. בשנת 2008 יצא עם משפחתו לשליחות באריזונה, ארה"ב, לתפקיד ניהולי בכיר במערך הכספים במטה הייצור. סמוך לשובו ארצה, ב- 2011 החל לכהן בתפקידו הנוכחי.15


נילי סר ראובן

מנהלת כספים, Cyberark
יו"ר ועדת תקציב ובקרה באיגוד

לנילי סר-ראובן מעל 20 שנות ניסיון בתפקידי ניהול כספים בחברות היי-טק גלובליות. מאז אוקטובר 2015 נילי מכהנת כסמנכ"לית כספים של חברת סייברארק והינה אחראית על הדוחות הכספיים ועל המחלקה הכלכלית. בשנים 1999-2015 כיהנה כסמנכ"לית כספים בחברת נייס והייתה אחראית על תכנון האסטרטגיה הרב שנתית, תקציב, ובקרה כלכלית של החטיבה האזרחית הגלובלית שמחזורה כ-600 מיליון דולר ומעסיקה כאלפיים עובדים. בשנים 1999-2008 שימשה כמנהלת כספים בכירה בחברת התוכנה הגלובלית בי.אמ.סי ומילאה תפקידי כספים ואחריות על הטמעת מערכות, וכן עבדה במטה בארה"ב כ-7 שנים. ב-96-99 הייתה אחראית על מימון, גזברות, מסים ותקציב בחברת המימד החדיש. ב-92-96 שימשה כמבקרת במשרד רו"ח KPMG. רו"ח סר-ראובן בעלת תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, שניהם מאוני' ת"א.16


ניסן בצלאל

ראש אגף כלכלה, פרטנר

ניסן בצלאל משמש כראש אגף כלכלה ותכנון בפרטנר משנת 2008. התפקיד כולל אחריות על העבודה הכלכלית בחברה ותמיכה כלכלית בקבלת החלטות עסקיות. בין היתר אחראי לתכנון והבקרה התקציבית לקבוצה, תחזית רווח ותזרים, ניתוחי כדאיות, ניהול פורומים כלכליים, תוכניות עיסקיות לפרויקטים, ותוכניות התייעלות. בתפקידו הקודם שימש כגזבר פרטנר והיה אחראי על תהליך ה-Buy Back של מניות החברה. לפני כן שימש כמנהל מחלקה בפרטנר, כראש תחום תקציב ובקרה בחברת YES וכראש מדור תכנון ופרויקטים בצבא הקבע. לניסן B.A. בכלכלה מאוני' תל אביב עם התמחות בחשבונאות מאוני' בר אילן ו- M.A.  בכלכלת עסקים מאוני' בר אילן.17

עודד סתר
מנהל מחלקת כלכלה, בקרה ואסטרטגיה, שיכון ובינוי 

עודד סתר מכהן כמנהל מחלקת כלכלה, בקרה ואסטרטגיה של קבוצת שיכון ובינוי. הקבוצה עוסקת בתחומי תשתיות וקבלנות, יזמות נדל"ן, אנרגיה וזכיינות. לקבוצה פעילות בארץ ובעולם, בכ- 20 מדינות. עודד הצטרף לשיכון ובינוי בשנת 2012, ולפני תפקידו הנוכחי שימש כיועץ מקצועי ליו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי. לפני תפקידיו בשיכון ובינוי שימש כמנהל פיתוח עסקי בקבוצת אריסון השקעות, כולל עבודה עם חברות הבת, ולפני כן כיועץ בכיר במחלקה הכלכלית במשרד סומך חייקין KPMG. עודד הינו רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בחשבונאות ותואר ראשון בתקשורת ועיתונאות, שניהם מהאונ'העברית וכן בתואר שני במשפטים מאונ' בר-אילן. עודד מרצה לחשבונאות במסגרת בית הספר למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו.קארין פינטו פלומנבוים
מנהלת מחלקה כלכלית, אבן קיסר שדות-ים שירי ברקאי

ראש המחלקה הכלכלית, בגזית גלוב

שירי ברקאי מכהנת כראש המחלקה הכלכלית בגזית-גלוב משנת 2010, בתפקיד זה אחראית שירי על הניהול והבקרה של תקציב הקבוצה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. בין השנים 2005 עד 2010 כהנה שירי כרו"ח במחלקת הכספים של גזית-גלוב. קודם לכן, בשנים 2003 עד 2005 עבדה שירי בתפקידי ביקורת ב- Ernst & Young. לשירי ברקאי תואר רואה חשבון מוסמך וכן תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה למנהל.


20
שלומי גלעד
מנהל מחלקת כלכלה, כלל חברה לביטוח

גלעד מכהן בשלוש השנים האחרונות כמנהל תחום כלכלה של קבוצת כלל ביטוח. במסגרת תפקידו אחראי גלעד על הובלת ניהול תקציבי הארגון, דיווחים כלכליים להנהלה לשם קבלת החלטות אסטרטגיות, עסקיות ומדידה ניהולית ועסקית. בתפקידו הקודם שימש גלעד כמנהל הכספים של כלל פנסיה וגמל והיה אחראי על הדיווחים הכספיים, תחזיות, תזרים, רווח והפסד והיה שותף בהקמת מערכת ליבה חדשה לחברה. בשנים 2007-2013 שימש גלעד כמנג'ר במחלקת ביקורת ומנהל מחלקת האקטואריה בסומך חייקין. גלעד הינו רו"ח מוסמך ובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני בסטטיסטיקה במגמת אקטואריה, שניהם מאונ' חיפה.שרון עצמון

מנהלת כספים חטיבתית, מיקרוסופט ישראל

שרון מכהנת כמנהלת כספים חטיבתית במיקרוסופט ישראל מזה חצי שנה. התפקיד כולל אחריות על תקציבי החטיבה, תחזיות ותמיכה כלכלית. בתפקידה הקודם כהנה שרון כמנהלת המחלקה הכלכלית של סלקום. לפני כן כהנה בתפקידים שונים בסלקום בהם לוותה את תהליך ה IPO ב NYSE , ניהלה את תוכנית מימוש אופציות עובדים, ניהלה תכנון ובקרה של אגף הכספים ושמשה כ PMO של חטיבת הלקוחות בחברה. שרון הנה בוגרת תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ו-Executive MBA עם התמחות במימון מהאוני' העברית בירושלים.21


שלמה פשרל

מנהל המחלקה הכלכלית, טמפו

שלמה פשרל מכהן כמנהל מחלקה כלכלית של חברת טמפו החל משנת 2015. במסגרת תפקידו אחראי על בנייה ובקרה התקציבית, תמחיר, תחזיות רווח והפסד ,דיווחים חודשיים ורבעוניים, שיטות מדידה ניהולית ועסקית, תוכניות עסקיות לפרוייקטים ורכישת חברות. קודם לכן כיהן שלמה פשרל כשלוש שנים כמנהל מחלקה הכלכלית של אייס אוטודיפו מקבוצת אלקטרה. לשלמה פשרל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר מוסמך M.B.A עם התמחות במימון מאוני' העברית בירושלים.


תמי אדלר

ראש אגף כלכלה רכבת ישראל

תמי אדלר ראש אגף כלכלה ברכבת משנת 2014. בתפקידה אחראית על ייצוג השיקול הכלכלי-עסקי בקבלת החלטות. תמי אחראית על בנייה וניהול תקציב החברה, כתיבת תוכנית עסקית רב-שנתית, ביצוע בדיקות כדאיות, ביצוע תחזיות רווח ותזרים, ביצוע תוכניות התייעלות וכן ניהול משא ומתן והסכמים מול גורמי ממשל ורגולציה: משרדי אוצר ותחבורה. שותפה בהנפקת 1,000 מלש"ח אג"ח בפברואר 2015. שותפה בצוות הרפורמה בתחבורה הציבורית בינואר 2016. לפני כן שימשה אדלר כמנהלת מחלקת תקציב וכלכלנית באגף. בעבר עבדה כאנליסטית בשוק ההון, PMO באמדוקס וכלכלנית ב- Corporate Finance של EY. לתמי אדלר BA בכלכלה וניהול מהטכניון ו- MBA עם התמחות בחברות עתירות טכנולוגיה, אף הוא מהטכניון.
22