קורסים

קורס Treasury ומימון לכלכלנים בכירים


שלושה מפגשים בימי שלישי בין השעות 15:45-20:00 ב-13/20/27 לחודש מרץ 2018

לפרטים נוספים

 
4.12.17​ – קורס ממשקים כלכליים בד"וחות הכספיים – לכלכלנים עסקיים 

הנושאים שיטופלו במסגרת הקורס הועלו, גובשו לסילבוס ויוצגו על ידי CFOs  ומומחי תוכן בכירים בחברות המובילות במשק באמצעות ניתוחי מקרה.

לפרטים נוספים22.5.17  קורס כלכלנים – סוגיות כלכליות לצמיחה ארגונית

הקורס התקיים בשלושה מפגשים בין השעות 15:45-20:00

מפגש ראשון : תכניות עבודה ובניית תקציב
מובילת מפגש: נילי סר ראובן, VP finance & accounting, סייברארק.

מפגש שני: תמחיר והמחרה – Best Practice 
מוביל מפגש: אריאל שורצברג סגן סמנכ"ל הכספים ומנהל אגף כלכלה ותקציב, אל על

מפגש שלישי: בקרה תקציבית וכלי מדידה
מובילת מפגש: דנה אלכסנדרוביץ CFO מיקרוסופט ישראל

סילבוס קורס סוגיות כלכליות לצמיחה ארגונית