הרשמה למפגש

טקסט חופשי על המפגש הבא

להרשמה למפגש:


    הערות נוספות    ההשתתפות במפגש לחברי איגוד הכלכלנים וחברי פורום CFO – ללא תשלום.

    *כלכלן שאינו חבר באיגוד ולא השתתף באחד המפגשים הקודמים – ניתן להשתתף בעלות חד פעמית של 270 ₪ + מע"מ (עלות זו תקוזז מדמי החבר במידה של הצטרפות לאיגוד הכלכלנים עד ינואר 2017)