ועדת דו"חות כספיים

ועדת דו"חות כספיים

 3
יו"ר: איציק שטיירמן

מנהל המחלקה הכלכלית, אדמה פתרונות לחקלאות

איציק שטיירמן משמש ככלכלן ראשי באדמה (מכתשים אגן) מ- 2007, בין השנים 2002 – 2006 שימש כאחראי על תחום אשראי לקוחות בחברה.  קודם לכן, בין השנים 1996 – 2002, שימש איציק שטיירמן ככלכלן בכיר בכימיקלים לישראל. לשטיירמן תואר בוגר בכלכלה עם התמחות במנהל  עסקים מאוני' בן גוריון בנגב ותואר מוסמך במנהל עסקים מהאוני' העברית בירושלים.


נושאים שידונו בוועדה: הכלים למדידת חברות,היכרות של כלכלנים עם הדוחות הכספיים, מדידה ורווחיות לפי סיטואציות בשוק, התאמת הדיווח למבנה הארגוני של הארגון, מדידת רווח ביחידות השונות של הארגון, שערי מטבעות, התייחסות למתח שבין הכלכלנים לחשבות, הארגון 360 מעלות – הבנה עסקית של הארגון על ידי הכלכלן.