ועדת תמחיר והמחרה

ועדת תמחיר והמחרה


יו"ר: לילי גלובמן

מנהלת כלכלה ותמחיר, ECI


גלובמן ממלאת תפקיד כלכלי מרכזי במטה חברת ECI, עומדת בראש היחידה של FP&A. ניסיון רב בתחומים כלכליים פיננסיים ומרכזת את נושא תמחור מכרזים ורווחיות בחברה. בנוסף ממלאת תפקיד שלBusiness partner  לחטיבה העסקיות בחברה, בכפוף לסמנכ"ל הכספים. ללילי גלובמן תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוני' תל אביב ותואר מוסמך MBA בהתמחות במימון מתוכנית הבכירים של המרכז הבין תחומי הרצליה.

נושאים שידונו בוועדה: הכלכלן כגורם משפיע על התמחיר, תכנון תמחיר, קבלת החלטות תמחיר, הבהרות למנכ"ל, השפעת התחרות ועוד.

ישיבות עבר של הועדה:

29.01.2014 ישיבת השקה
23.06.2014 ישיבת תמחיר