ממשקים כלכליים בדוחות הכספיים – מחזור שני

הנושאים שיטופלו במסגרת הקורס הועלו, גובשו לסילבוס ויוצגו על ידיCFOs  ומומחי תוכן בכירים בחברות המובילות במשק באמצעות ניתוחי מקרה.

 מוביל מקצועי: יוסי טנא יועץ לאיתמר מדיקל וחבר ועדת ההיגוי בפורום CFO.

תאריכים: ימי שני 29.10.18, 5.11.18, 12.11.18 בין השעות 15:45-20:00 

בין הנושאים:

 • חשיבות ההבנה החשבונאית עבור כלכלנים ומנהלי כספים
 • כללי חשבונאות מקובלים
 • משמעות הדוחות: מאזן רווח והפסד, תזרים מזומנים, דוח על שינויים בהון העצמי, דוח דירקטוריון
 • הדוחות בשירות המשקיע
 • פרספקטיבת הדירקטוריון על הדוחות הכספיים
 • תפקיד המחלקה הכלכלית בדוחות הכספיים
 • הערכות שווי
 • איך תכנית כלכלית של חברה משתקפת בדוח הכספי
 • הנפקה מנקודת מבט חשבונאית
 • ניהול סיכונים חשבונאים

בין המרצים:

 • גיל בן יצחק, ראש אגף חשבות, אל על
 • רו"ח גלית ניב-בורשן, שותפה, מחלקה מקצועית, EY ישראל
 • לינדה כהן רופא, מנהלת כספים, מלוחים קבוצת שטראוס
 • רו"ח משה פרץ, שותף, ראש המחלקה המקצועית PWC ישראל
 • נבו ברנר, חשבונאי ראשי, תעשייה אווירית
 • סיון ידיד ציון, vp finance, אבגול
 • קרן יוניוב, חשבת, אדמה פתרונות לחקלאות
 • רם גב CFO ישראכרט