סיכום מפגש חצי שנתי- בנושא כלכלנים מובילים אסטרטגיה 29.5.17
                                              פרוטוקול
                                        מצגת- ליאו ליידרמן
                                        מצגת- איגור ואטנמכר
                                        מצגת- אילן שפיר
                                        מצגת- אלי אלבז
                                        מצגת- דנה אלכסנדרוביץ
                                        מצגת- טלי הובר