סיכום מפגש חצי שנתי – כלכלנים מובילים אסטרטגיה 2.6.16