סיכום מפגש: קביעת מדיניות – כלכלה ואסטרטגיה 21.11.17