קורס ממשקים כלכליים בדוחות הכספיים – לכלכלנים עסקיים

בהמשך לתוצאות הסקר לנושאים מועדפים לקורסי עומק, אנו שמחים לפתוח את ההרשמה לקורסממשקים כלכליים בדוחות הכספיים.

הנושאים שיטופלו במסגרת הקורס הועלו, גובשו לסילבוס ויוצגו על ידי CFOs ומומחי תוכן בכירים בחברות המובילות במשק באמצעות ניתוחי מקרה.

מוביל מקצועי: יוסי טנא יועץ לאיתמר מדיקל וחבר ועדת ההיגוי בפורום CFO.

בנושאים שבתכנית:

 • חשיבות ההבנה החשבונאית עבור כלכלנים ומנהלי כספים
 • כללי חשבונאות מקובלים
 • משמעות הדוחות: מאזן רווח והפסד, תזרים מזומנים, דוח על שינויים בהון העצמי, דוח דירקטוריון
 • הדוחות בשירות המשקיע
 • פרספקטיבת הדירקטוריון על הדוחות הכספיים
 • ניתוח יחסים פיננסיים
 • רווחיות, מקורות ושימושים
 • יעילות תפעולית
 • מבחני חלוקת הרווח
 • הבנת המשק, הסקטור והחברה
 • תפקיד המחלקה הכלכלית בדוחות הכספיים
 • הערכות שווי
 • הנפקה מנקודת מבט חשבונאית
 • איך תכנית כלכלית של חברה משתקפת בדוח הכספי
 • ניהול סיכונים חשבונאים

*(ייתכנו שינויים) 

מרצים:

 • נבו ברנר, חשב, תעשייה אווירית
 • רם גב CFO ישראכרט
 • עדי טל, ראש היחידה המקצועית החשבונאית וסגנית החשבונאי הראשי, רשות ני"ע
 • קרן יוניוב, חשבת, אדמה פתרונות לחקלאות
 • לינדה כהן רופא, מנהלת כספים, מלוחים קבוצת שטראוס
 • גלית ניב-בורשן, שותפה, מחלקה מקצועית,EY ישראל
 • משה פרץ, שותף, ראש המחלקה המקצועית, PWC ישראל
 • יוני צברי CFO אי די בי תיירות
 • תמר רובינשטיין, מנכ"ל, קבוצת נאוסיטי

הקורס יתקיים בשלושה מפגשים: ימי שני 4.12.17, 11.12.17, 18.12.17 בין השעות 15:45-20:00.

הקורס מיועד לכלכלנים בחברות עסקיות.

#מספר המקומות מוגבל על מנת לאפשר דיוני עומק מקצועיים