קורס סוגיות כלכליות לצמיחה ארגונית – מחזור ב'

לאור הצלחתו של המחזור הראשון, אנו שמחים לפתוח את הרישום לקורס – סוגיות כלכליות לצמיחה ארגונית – מחזור ב'.

הנושאים שיטופלו במסגרת הקורס הועלו, גובשו לסילבוס ויוצגו על ידי CFOs וכלכלנים בכירים מהחברות המובילות במשק באמצעות ניתוחי מקרה.

בין נושאי הקורס:

 • פרמטרים ואינדיקציות לבניית תקציב בחברה
 • תכנון באי ודאות 
 • בנייה והטמעה של מדיניות בקרה תקציבית
 • בקרה תקציבית והממשק לדוחות כספיים
 • גישות תמחיר מורכבות
 • מחירי  העברה – הפער  בין  תמחיר לכלכלה
 • אמות מידה פיננסיות – מדידה ושימושים
 • התאמות הביצוע התקציבי לדוח הכספי
 • כלי מדידה
 • תפעול ותקציב להתייעלות ארגונית
 • בנייה והטמעה של מדיניות בקרה

בין מרצים:

 • דנה אלכסנדרוביץ CFO מיקרוסופט ישראל
 • אבי אלמוג, מנהל אגף כלכלה  ותמחיר כי"ל דשנים – מפעלי ים המלח
 • ליאור גולדנברג HP Scitex CFO 
 • הלה גלבוע Dell EMC CFO ישראל
 • דנה גרנר CFO סלברייט
 • שגיא מעודה crow group CFO 
 • עודד סתר, מנהל מחלקת כלכלה, בקרה ואסטרטגיה, שיכון ובינוי
 • לינדה רופא כהן, מנהלת כספים מלוחים, שטראוס גרופ
 • אריאל שורצברג, סגן סמנכ"ל הכספים ומנהל אגף כלכלה ותקציב, אל על
 • שוקי שוורץ CFO נסקא תעשיות

הקורס יתקיים בין השעות 15:45-20:00

 • 30.4.18 יום שני – מפגש ראשון: תכניות עבודה ובניית תקציב
 • 7.5.18 יום שני – מפגש שני: תמחיר והמחרה – Best Practice  
 • 14.5.18 יום שני – מפגש שלישי: בקרה תקציבית וכלי מדידה

הקורס מיועד לכלכלנים מובילים בחברות עסקיות.