שותפים אסטרטגיים

פורום CFO
הוא הגוף המאגד והמייצג את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק, מתחום התעשייה, המסחר והשירותים, חברות היי-טק ותעשיה מסורתית, ממרכז הארץ ומהפריפריה, חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, חברות הנסחרות בבורסה בארץ ובחו"ל. הפורום מקיים לאורך השנה כנסים, השתלמויות, קורסים ודיונים מעמיקים העוסקים בנושאים הרבים והמגוונים הנמצאים על שולחנו של מנהל הכספים. כמו כן מהווה הפורום גורם מקצועי המייצג את עמדותיהן וצורכיהן של החברות במשק אל מול הרגולציה וגופי הממשל הכלכליים ונחשב בדרג הפוליטי ובקרב הפקידות הבכירה, בתקשורת ובמשק כאחד הגופים המשפיעים ביותר.