23.1.17 מהלכי התייעלות

המפגש יתקיים בין השעות 9:00-11:30

בתכנית:

 • תכנית אסטרטגית לארגון מורכב – Case study – צה”ל 
  אל”מ אייל הראל, ראש מחלקת תכנון באגף תכנון

 • תפקיד הכלכלה במהלכי חסכון והתייעלות
  אבי אלמוג, מנהל אגף כלכלה ותמחיר, כי”ל דשנים מפעלי ים המלח


להורדת הקובץ

המפגש יתקיים בין השעות 9:00-11:30

בתכנית:

 • תכנית אסטרטגית לארגון מורכב – Case study – צה”ל 
  אל”מ אייל הראל, ראש מחלקת תכנון באגף תכנון

 • תפקיד הכלכלה במהלכי חסכון והתייעלות
  אבי אלמוג, מנהל אגף כלכלה ותמחיר, כי”ל דשנים מפעלי ים המלח


להורדת הקובץ